Proteolytic Royalty

It'S Not Tv. It'S Godart.

Övertyga folk

Retorik är ju konsten att kunna övertyga folk. Det gäller att man väljer rätt ord i rätt tid för att verkligen kunna övertyga någon om en sak. Jag gick en retorik utbildning där jag fick lära mig lite om just detta. Det var otroligt intressant måste jag säga. Där fick jag lära mig lite grann om hur man ska bära sig åt för att övertyga folk. Det är nämligen viktigt för mig som arbetar som säljare att kunna övertyga folk om att skaffa sig en viss produkt. Men det är inte alltid helt plätt lätt det.